Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ Ғылыми кеңесі жоғары алқалы орган болып табылады, оның шешімдерін Ғылыми кеңестің төрағасы бекіткен кезде институттың барлық бөлімдері мен бөлімшелері орындауға міндетті.

Ғылыми кеңестің құрамына оның төрағасы болып табылатын «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ Басқарма Төрайымы, Төрайымының орынбасары, ғылыми хатшы, сондай-ақ Ғылыми кеңестің мүшелері: PhD, ғылым докторы және институт профессоры, институттың кәсіподақ ұйымының өкілі, жас ғалымдар кеңесінің өкілі кіреді. Ғылыми кеңес мүшелерін ғылыми қызметкерлер конференциясы дауыс беру арқылы сайлайды.

2022 жылғы 26 желтоқсандағы №10 ҒК бекітілген
«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ Ғылыми кеңесі мүшелерінің
ТІЗІМІ

 1. Кайдарова Диляра Радиковна – Төрайым
 2. Ким Виктор Борисович – Төрайым орынбасары
 3. Гончарова Татьяна Георгиевна – Ғылыми хатшы
 4. Абдрахманова Алия Жаналыковна
 5. Адильбаев Галым Базенович
 6. Байназарова Алиса Алмасбековна
 7. Балтабеков Нурлан Турсунович
 8. Душимова Зауре Дмитриевна
 9. Джансугурова Лэйла  Булатовна
 10. Есенкулова Сауле Аскеровна
 11. Жолдыбай Жамиля Жолдыбаевна
 12. Жумашев Уалихан Кошкаралиевич
 13. Ижанов Ерген Бахчанович
 14. Кузикеев Марат Анатольевич
 15. Рамазанова Райгуль Муханбетовна
 16. Хожаев Арман Айварович
 17. Чингисова Жанна Казбековна
 18. Чичуа Нино Аполлоновна
 19. Болатбекова Райхан Олмесхановна
 20. Ишкинин Евгений Иванович
 21. Осикбаева Сания Омирхановна
 22. Аманкулов Жандос Мухтарович
 23. Афонин Георгий Алексеевич
 24. Кәсіподақ ұйымының өкілі – Канафьянова Куралай Газизовна
 25. Жас ғалымдар кеңесінің өкілі – Қалыбай Ұлмекен Талғатқызы

 

«Қазақ онкология және радиология ҒЗИ» АҚ Ғылыми кеңесі туралы ереже (2023 жылғы 31 қаңтардағы №1 ҒК бекітілген)

«Қазақ онкология және радиология ҒЗИ» АҚ Жарғысына және «Ғылыми Кеңес туралы Ережеге» сәйкес институттың Ғылыми кеңесі мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады: институттың негізгі бағыттарын (ҒТП жобалары, орындаудың аралық және қорытынды кезеңдерінде ғылыми бағдарламаларды іске асыру нәтижелері, Басқарма Төрайымының ғылыми-стратегиялық жұмыс жөніндегі орынбасарының, ғылыми-стратегиялық жұмыс жөніндегі басшылардың жыл сайынғы есептері) айқындайды, бекітеді және ұйымдастыру-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың негізгі мәселелерін шешеді, институтты және оның құрылымдық бөлімшелерін басқару мәселелерін шешеді, құрылымдық бөлімшелерді, уақытша ғылыми ұжымдарды құру (тарату) туралы шешім қабылдайды және олар туралы ережелер қабылдайды; қызметкерлерді үкіметтік марапаттармен және құрметті атақтармен марапаттау туралы ұсыныстарды қарайды, ғылыми қызметкерлердің жалақысына қосымша ақылар (сыйлықақылар) белгілеу туралы, егер олар институт Жарғысына қайшы келсе, құрылымдық бөлімшелер кеңестерінің шешімдерін тоқтата тұрады, ғылыми қызметкерлердің есептілігін жүргізу нысандары туралы ережені бекітеді, ішкі тәртіп қағидаларын, кітапханаларды, ақпараттық қорларды, институттың оқу, ғылыми және басқа да бөлімшелерінің қызметтерін пайдалану қағидаларын бекітеді, еңбекке жарамсыздықты жасасу және бұзу рәсімдерін айқындайды. Ғылыми қызметкерлермен оның біліктілігі мен жүктелуіне байланысты шарт жасасады, ғылыми жұмысқа қатысты оқытудың негізгі және қосымша бағдарламалары бойынша дайындықты ұйымдастырады, институттың негізгі қызметіне байланысты басқа да мәселелерді қарайды.

Положение об УС 2023

«Қазақ онкология және радиология ҒЗИ» АҚ Ғылыми Кеңесінің 2022 жылғы есебі (2023 жылғы 31 қаңтардағы №1 ҒК бекітілген)

Отчет УС 2022

 

ҚазОжРҒЗИ Ғылыми кеңесінің отырыстары Ғылыми кеңес бекіткен жоспар бойынша әр айдың 2-3 аптасында (шілде, тамыздан басқа), қажет болған жағдайда жиірек өткізіледі.

«Қазақ онкология және радиология ҒЗИ» АҚ Ғылыми кеңесінің 2023 жылға арналған жоспары (2023 жылғы 31 қаңтардағы №1 ҒК бекітілген)

План УС 2023

Байланыс:
Ғылыми кеңестің Төрайымы:
«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ Басқарма Төрайымы, м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Диляра Радиковна Қайдарова – т. 8 (727) 292-10-64; e-mail: dilyara.kaidarova@gmail.com 

Ғылыми кеңес Төрайымының орынбасары: м.ғ.д. Виктор Борисович Ким -т. 8 (701) 744-62-80;
e-mail: kvb6565@mail.ru

Ғылыми хатшы: б.ғ.д. Татьяна Георгиевна Гончарова – т. 8 (727) 292-10-63;
e-mail: goncharova.2004@mail.ru