Медициналық ұйымның қызметін реттейтін құжаттар:

Қазақстан Республикасының конституциясы

Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы

Қазақстан Республикасының кодексi Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы

Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

Қазақстан Республикасының есірткіге және психотроптық заттарға 2019 жылға арналған қажеттілік нормалары туралы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің Стационарлық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

 

Об-Антикоррупционной-стратегии-Республики-Казахстан-на-2015-2025-годы

Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования

Закон-Республики-Казахстан-от-18-ноября-2015-года-№-410-V-ЗРК-О-противодействии-коррупции

Комплексный план основных мероприятий по реализации «Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 гг.» и формированию антикоррупционной культуры НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» на 2019-2020 учебный год

Об утверждении Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы и противодействию теневой экономике

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019 — 2021 годы и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 309